Programové body Pirátů a nezávislých kandidátů (bez PP)

1. Transparentnost města

Otevřít občanům možnost nahlédnout i do smluv a výběrových řízení menších rozsahů, které výběrové řízení mít nemusí do částky 300 000 kč. Transparentní bankovní účty.


2. Zavedení participativního rozpočtu, možnost přihlášení a odhlasování určitého občanského projektu

Participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz, kterým Česká pirátská strana financuje veřejně prospěšné dobrovolnické projekty. Každý člen si může připravit a přihlásit veřejně prospěšný projekt a svým hlasováním členové rozhodují o míře financování jednotlivých projektů.


3. Podpora místního referenda

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty


4. Elektronizace úřadu, elektronický podpis a odstranění zbytečné byrokracie

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.


5. Více financí do vzdělání, sportovních spolků a kultury

Piráti chápou vzdělávání a sportovní aktivity jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.


6. Přehodnotíme dotační politiku

Dotace deformují trh. Proto musí být výjimečné a používané pouze v případě nesporného užitku pro obec a společnost. Pirátská strana prosazuje širokou kvalifikovanou diskusi občanů a odmítá tlak zájmových lobby.


7. Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

 • Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.
 • Podpora "Živého města" s umělci (výtvarníci, hudebníci), žádné velké reklamní plochy, legalizace ploch pro malování (graffiti etc.), místa pro umělce.
 • Výstavba skateparkového hřiště pro místní freestyle kulturu.
 • Na Fórum Zdravého města 2017 jsme za Piráty navrhovali založení tábořiště v okolí města nejlépe u řeky Bečvy, kde by se mohlo opékat popřípadě i kempovat.

8. Ekologie a životní prostředí

 • Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.
 • Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.
 • Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.
 • Rozšíření zeleně ve městě, na parkovištích, náměstí (stromy čistí vzduch, strom jako klimatizační jednotka), certifikát FSC
 • Podpora zrychlení kotlíkových dotací, zvýšení počtu těchto dotací, kde je momentálně 2000 žádostí na kraj, což je opravdu málo.

9. Projekty Smart City

 • Rozšíření bezplatné linky MHD, zavedení elektroautobusu (viz. Nový Jičín a Hranice na Moravě: plně elektrifikovaná MHD, návratnost do 5 let).
 • Chytrá parkoviště (tabule s volnými místy, platby kartou a sms) což už částečně město má a Piráti chtějí zapracovat na jejich rozšíření.
 • Zavedení systému informačních tabulí na hlavních komunikacích, který bude řidičům sdělovat časy do různých částech města i alternativní objížďky při úpravách pozemních komunikací. Tabule mohou být využity i k informacím ne jen z dopravy, ale i z oblasti života ve městě a počasí či ekologické zátěže.
 • Zavadění systému hospodaření s energiemi všech městských budov (školy, úřady, radnice apod.). Zřídit informační systém s modulem energetického managementu, kde se evidují veškeré smlouvy energií a jiné. Díky tomu se nakoupí energie centrálně a tím se ušetří desítky miliónů.

10. Další body k řešení:

 • Opětovné zpřístupnění dobrovolníků k venčení pejsků a jejich socializaci v místním útulku.
 • Velmi oblíbeným byl pro městské občany nápis ValMez na Helštýně (ve stylu Hollywood). Pokusíme se s podporou města o jeho obnovu z bytelnější konstrukce, aby se nám zase nerozpadl.
 • Nový ostrůvek pod nemocnicí směr Vsetín, který slouží jako bezpečnější přechod pro chodce nám moc bezpečný nepřijde a budeme trvat na rozšíření krajnice, která už se rozpadá nájezdy kamionů do prudké zatáčky. Pozemní komunikaci je třeba o několik centimetrů rozšířit, aby průjezdy vozidel byly plynulejší a dál od ostrůvku.

Celý program naleznete ZDE

Navrhni úpravu