20 PRIORIT PIRÁTŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

Určili jsme si 20 nejdůležitějších bodů, kterým se chceme na úrovni Evropské unie věnovat.

 

Evropa potřebuje SVOBODU

 • Zachování svobody pohybu v EU:  Budeme bránit jednotný evropský trh zboží i služeb a možnost jednoduše cestovat a pracovat v zahraničí.
 • Ochrana Evropy před hrozbami zvenčí i zevnitř:  Posílíme vnější hranice a společnou obrannou politiku. Podpoříme investice do otevřených technologií, které zajistí kyberbezpečnost.
 • Internet bez cenzury:  Potřebujeme zásadně reformovat autorské právo. Odpovědnost poskytovatelů za obsah je zpátečnický krok a zvýhodňuje největší internetové hráče.
 • Postavíme se autoritářům potlačujícím demokracii:  Mír v Evropě musíme chránit před diktátory a extremisty.

 

Evropa potřebuje UPGRADE

 • Evropská politika transparentnější a bližší lidem:  Každý člověk musí mít jednoduše dostupné informace o práci poslanců v Bruselu. Poskytneme lidem možnost se k návrhům vyjádřit online.
 • Smysluplné rozhodování:  Pohlídáme, aby se rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo zbytečně na vyšší úrovně. Nechceme, aby se EU topila v byrokracii.
 • Pohodlnější pohyb po Evropě:  Podpoříme vybudování vysokorychlostních železnic a další infrastruktury pro efektivní propojení Česka a evropské sítě.
 • Podpora a rozvoj Erasmu:  Podpoříme více výměnných pobytů pro učitele a středoškoláky, které rozvíjí jazykové dovednosti a podporují mezinárodní spolupráci.

 

Evropa potřebuje BOHATSTVÍ

 • Kde firma podniká, tam má také danit:  Zasáhneme proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům.
 • Transparentní hospodaření s evropskými penězi:  Evropa potřebuje přísnější a jasnější pravidla pro dotace a lobbistické aktivity.
 • Reforma evropské zemědělské politiky:  Dotace pro velké zemědělské koncerny musí mít finanční limit. Ušetřené peníze můžeme investovat do rozvoje regionů a venkova.
 • Evropa jako technologický lídr:  Podpoříme malé a střední podnikatele a rozvoj moderních technologií. Nechceme, aby svazující patentová pravidla bránila inovacím.

 

Evropa potřebuje UDRŽITELNOST

 • Podpoříme rozumná řešení problémů se suchem a dalšími dopady změny klimatu.  Nastartujeme rozvoj a využívání nových technologií a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti na fosilních palivech a smysluplnou úsporou energie.
 • Pěstujme jídlo, ne paliva:  Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzitu. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.
 • Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat o svém životě a prostředí.  Budeme prosazovat širší zapojení občanů do rozhodování o životním prostředí, zvýšení transparentnosti rozhodování a lepší informovanost veřejnosti.
 • Prosadíme moderní přístup k odpadům.  Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

 

Evropa potřebuje SPRAVEDLNOST

 • Nejsme smetiště Evropy:  Zasloužíme si stejnou úroveň kvality potravin a spotřebního zboží jako zbytek Evropy.
 • Stejný přístup k digitálním službám:  Podpoříme jednotný digitální trh bez hranic tak, aby služby jako internetové vysílání nebyly omezeny zemí pobytu.
 • Stejné šance pro ženy a muže:  Zaměříme se na zdravou rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a na podporu pečujících osob.
 • Fér pracovní podmínky pro všechny:  Jsme proti vykořisťování levné pracovní síly agenturami. Lepší pracovní příležitosti podpoříme i investicemi do celoživotního vzdělávání.

 

Více o našich kandidátech do Evropského parlamentu najdete zde.

Společný program Evropské pirátské strany najdete zde.

Navrhni úpravu