Výběrové řízení na odborné funkce do komisí a osadních výborů města Valašského Meziříčí

Výběrové řízení na odborné funkce do komisí a osadních výborů města Valašského Meziříčí
Výběrové řízení na odborné funkce do komisí a osadních výborů města Valašského Meziříčí

Na základě volebního výsledku Pirátů ve Valašském Meziříčí a nabídky Rady města budou Piráti nominovat členy do jednotlivých komisí. Do každé komise lze za Piráty nominovat jednoho člena.

V souladu s pirátskými principy vyhlašujeme výběrové řízení na jejich obsazení. Výběrové řízení je otevřeno nejen členům Pirátské strany, ale i jejím sympatizantům.

Přihlášky zájemců jsou přijímány na mailu : denis.rychtar@pirati.cz
a to nejpozději do 27. listopadu 2018 včetně.

V přihlášce uveďte kontaktní údaje, svůj stručný životopis a odůvodnění Vaší motivace, zejména se zaměřením na o dbornost a zkušenosti do příslušné komise.
Jméno a příjmení, bydliště, rok narození, kontakt (mail/mobil), odbornost a představení.

V případě kladného přijetí přihlášky budete pozváni ke krátkému rozhovoru, o kterém vás informujeme mailem.

Jedná se o tyto výbory:

 • Finanční a investiční výbor - OBSAZENO
 • Kontrolní výbor - OBSAZENO
 • Osadní výbor místní části BRŇOV - NEOBSAZENO
 • Osadní výbor místní části BYNINA - NEOBSAZENO
 • Osadní výbor místní části HRACHOVEC - NEOBSAZENO
 • Osadní výbor místní části JUŘINKA - OBSAZENO
 • Osadní výbor místní části LHOTA - NEOBSAZENO
 • Osadní výbor místní části PODLESÍ - NEOBSAZENO

A tyto komise:

 • Kulturní komise - OBSAZENO
 • Komise pro sport a volný čas - OBSAZENO
 • Dopravní komise - OBSAZENO
 • Komise pro územní rozvoj - NEOBSAZENO
 • Sociální a zdravotní komise - NEOBSAZENO
 • Komise pro školství - OBSAZENO
 • Komise pro životní prostředí - OBSAZENO
 • Bytová komise - NEOBSAZENO
 • Místní komise 1 Krásno 1 (Křižná) - OBSAZENO
 • Místní komise 2 Krásno 2 (Obora) - NEOBSAZENO
 • Místní komise 3 Město 1 (Štěpánov) - OBSAZENO
 • Místní komise 4 Město 2 (Vyhlídka) - NEOBSAZENO

Informativní dokumenty k osadním výborům a komisím:

http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=8511

Poslání a působnost komise

 1. Komise je iniciativním a kontrolním orgánem rady města. Projednává zejména krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou strategii města ve svěřené oblasti, a v této souvislosti sleduje a podílí se na přípravě městského rozpočtu a jeho změn.

 2. Komise dále:
  Sleduje, jak se v příslušných úsecích činnosti městského úřadu uplatňuje jeho působnost a pravomoc a jak se provádějí usnesení RM a ZM z oblasti jeho působnosti,
  Předkládá RM návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání,
  Vznáší dotazy, připomínky a podněty ve věcech týkajících se působnosti komise na radu města a její jednotlivé členy, předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo. Pokud požaduje písemnou odpověď, musí mu být zaslána do 30 dnů,
  Má dále právo požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech týkajících se působnosti komise. Informace musí být poskytnuta do 30 dnů.
  Spadá-li to do působnosti komise, pak sleduje, jak příslušný odbor zabezpečuje výkon zřizovatelských funkcí vůči zřízeným organizacím.
  Spadá-li to do působnosti komise, pak projednává návrhy na udělení grantů a finanční podpory v oblasti její působnosti.

 3. Funkční období komise je vymezeno funkčním obdobím rady města.

Zasedání komise

 1. Komise zasedá v průběhu funkčního období podle potřeby, a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným plánem práce komise. Zasedání komise jsou číslována v jedné číselné řadě za období vymezené celým funkčním obdobím. Zasedání komise jsou neveřejná.

 2. Plán práce komise stanoví termíny zasedání, případně hlavní úkoly komise na dané období a je komisí schvalován zpravidla na kalendářní rok na posledním zasedání v kalendářním roce.

 3. Zasedání komise svolává předseda pozvánkou, která obsahuje místo a termín zpravidla nejméně 7 dní přede dnem zasedání.

Účast na zasedání komise

 1. Členové komise jsou povinni se zúčastnit každého zasedání komise. Svou neúčast jsou povinni omluvit předsedovi.

 2. Účast na zasedání stvrzují členové komise podpisem do prezenční listiny.


Autor článku

Denis RychtarDenis Rychtar

Denis Rychtar

1. místopředseda PKS ZLK
zastupitel města Valašské Meziříčí
člen Kontrolního výboru města VM
člen Místní komise 1 Křižná

+ 420 730 955 850
denis.rychtar@pirati.cz

Navrhni úpravu