Tři z pěti lidí dýchají špatný vzduch. Místní Piráti mají několik návrhů na jejich řešení.

10. 02. 2018
Tři z pěti lidí dýchají špatný vzduch. Místní Piráti mají několik návrhů na jejich řešení.
Tři z pěti lidí dýchají špatný vzduch. Místní Piráti mají několik návrhů na jejich řešení.

Všichni dobře víme, že tento problém se týká i Valašského Meziříčí, kde smogové situace překračují limity několikanásobně. Poslední dobou se situace mírně zlešuje, ale pořád není vůči kritickým hodnotám žádné opatření! Pro běžného občana výjimky neexistují, ale jakmile jde o velký průmysl, kde se točí velké peníze, nic není problém. Přitom jsou české limity nastaveny velmi mírně a v některých parametrech jsou benevolentnější než v Číně. Výjimky z limitů odnášíme na svém zdraví všichni!

Mapa znečištění 08.02.2018

Podle nejnovějších dat je stav ovzduší v České republice velmi špatný. Tři z pěti lidí žijí v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší. S příchodem zimy navíc tradičně nastávají smogové situace, které vše ještě zhorší. Ministerstvo životního prostředí situaci dlouhodobě podceňuje a v důsledku jeho liknavosti dýcháme špatný vzduch,“ uvádí Dana Balcarová, která přišla s pozměňovacím návrhem zamezujícím udělování výjimek z limitů pro znečištění ovzduší velkým uhelným elektrárnám. Druhý pozměňovací návrh dává obcím pravomoc zakázat spalování nekvalitního hnědého uhlí v malých kotlích.

Ukončení výjimek pro limity znečištění by dopadlo na 11 největších uhelných elektráren. Ty by se musely modernizovat a snížit znečištění. Anebo svůj provoz po roce 2021 omezit či úplně ukončit. To je v souladu s platnou státní energetickou koncepcí, která plánuje snižování výroby elektřiny z uhlí. Podle statistik je zmíněných 11 zdrojů znečištění zodpovědných za 12 293 ztracených let života ročně. Zákaz výjimek by přitom neměl vliv na cenu tepla ani elektřiny, protože se nedotkne tepláren. Návrhy našly podporu mezi starosty malých obcí, obyvateli dotčených regionů a nakonec i mezi dalšími členy Výboru pro životní prostředí.

Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec za Hnutí ANO Ivo Vondrák uvádí:

„Rád se připojím právě k takovým změnám zákonů, které povedou ke snížení znečištění ovzduší. Náš kraj je dlouhodobě takovým znečištěním nejvíce postižen.“

I starosta beskydské obce Trojanovice Jiří Novotný (Naše Beskydy) vidí jasné přínosy:

„Náš kraj a jeho obyvatelé těžce platí za průmysl, který v kraji funguje. Jenže kromě průmyslu a s ním souvisejících výjimek pro stacionární spalovny nám situaci komplikuje i pálení nekvalitního paliva v domácích topeništích. Proto jsme rádi za legislativu, která výrazně omezí oba zdroje znečišťování.“

Poslankyně Markéta Pekarová z TOP 09 oceňuje velký přínos navržené úpravy a chystá se ji také podpořit:

„Ochrana životního prostředí, včetně ovzduší a zlepšení jeho kvality, je pro TOP 09 prioritou. Výjimky ze zákonných limitů znečištění ovzduší chceme zrušit, aby se lidem lépe dýchalo. V zákoně se jedná o drobnou změnu, ale dopad na kvalitu ovzduší je velký.“

Za větší pravomoci starostů se postavil i poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský:

„Starostové mají dostat pravomoc zlepšit vzduch ve své obci.” Zmínil také zodpovědnost vůči našim sousedům: „Pokud chceme po Polsku, aby nám nečadilo na naše území, musíme limity plnit také.“

Návrh se bude projednávat v březnu a doufáme v plnou podporu sněmovny. Tento zákon bude dalším krůčkem k zlepšení ovzduší a mírné snížení nekolika násobně překročených emisních limitů. Piráti budou pracovat nadále na problematice eklogie a životního prostředí, protože je na čem urgentně zapracovat!

Vyjádření Pirátů ve ValMezu:

U nás ve Zlínském kraji je to prý v pořádku což si nemyslíme!

V roce 2015 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit (1 ng.m-3) na téměř 62 %

V roce 2016 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit (1 ng.m-3) na téměř 71 % na 2 lokalitách, a to na lokalitě ve Valašském Meziříčí a Zlíně.

Kvalita ovzduší se zlepší, když se zpřísní limity emisí znečišťujících látek. Tato nová pravidla by přispěly k záchraně lidských životů a ke zlepšení zdraví občanů. Kotlíkové dotace jsou pomalé a pouhých 2000 žádostí na Kraj je málo. Dále se musí zapracovat na lepší průjezdnosti města, kde stojící kolony jsou velkým přispěvovatelem smogových situací. Překročené limyty Benzo(a)pyrenu jsou také velkou zásluhou Dezy, která má co ještě dělat z ekologickými investicemi, i když tvrdí jak obrovské sumy do ekologie vráží.


Autor článku

Denis RychtarDenis Rychtar

Denis Rychtar

1. místopředseda PKS ZLK
zastupitel města Valašské Meziříčí
člen Kontrolního výboru města VM
člen Místní komise 1 Křižná

+ 420 730 955 850
denis.rychtar@pirati.cz

Navrhni úpravu